Học tiếng Hàn | tiếng Hàn online miễn phí cho bạn

 NGOẠI NGỮ HÀ NỘI

Chất lượng là thương hiệu của chúng tôi!
 

icon_support

Trang chủ » Học tiếng Hàn Online

Học tiếng Hàn Online

Bài 3: Tìm hiểu bảng chữ cái tiếng Hàn

Bài 3: Tìm hiểu bảng chữ cái tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 02: ” Tìm hiểu phụ âm trong tiếng Hàn “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 03 : ” Tìm hiểu bảng chữ cái trong tiếng Hàn “

Bài 4: Học giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn

Bài 4: Học giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 03: ” Tìm hiểu bảng chữ cái tiếng Hàn “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 04 : ” Học giới thiệu bản thân “

Bài 5: Đây là cái gì?

Bài 5: Đây là cái gì?

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 04: ” Học giới thiệu bản thân “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 05 : ” Đây là cái gì? “

Bài 6: Đây là đâu ?

Bài 6: Đây là đâu ?

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 05: ” Đây là cái gì ? “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 06 : ” Đây là đâu? “

Bài 7: phòng Tôi ở tầng 3

Bài 7: phòng Tôi ở tầng 3

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 06: ” Đây là đâu ? “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 07 : Tập diễn tả vị trí trong tiếng Hàn ” Phòng tôi ở tầng 3 “

Bài 8: cùng học về Động từ trong tiếng Hàn

Bài 8: cùng học về Động từ trong tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 07: ” Phòng tôi ở tầng 3 “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 08 : Động từ trong tiếng Hàn

Bài 9: Tôi đến trường lúc 9h sáng

Bài 9: Tôi đến trường lúc 9h sáng

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 08: ” Động từ trong tiếng Hàn “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 09 : Tôi đến trường lúc 9h sáng.

Bài 10: Tìm hiểu Động tính từ trong tiếng Hàn

Bài 10: Tìm hiểu Động tính từ trong tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 09: ” Tôi đến trường lúc 9h sáng “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 10 : Tìm hiểu về Động tính từ trong tiếng Hàn.

Bài 11: tìm hiểu về hỏi giá trong tiếng Hàn

Bài 11: tìm hiểu về hỏi giá trong tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 10: ” Động tính từ trong tiếng Hàn “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 11 : Học hỏi giá trong tiếng Hàn ” Cái này bao nhiêu tiền? “.

Bài 12: Học nói thời gian trong tiếng Hàn

Bài 12: Học nói thời gian trong tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 11:Cái này bao nhiêu tiền, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 12:Học nói thời gian trong tiếng Hàn

Bài 13: Nói về các mối quan hệ của người Hàn

Bài 13: Nói về các mối quan hệ của người Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 12: Học nói thời gian trong tiếng Hàn, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 13: Nói về các mối quan hệ của người Hàn

Bài 14: Học chủ đề Cuối tuần bạn sẽ làm gì?

Bài 14: Học chủ đề Cuối tuần bạn sẽ làm gì?

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 13 Học nói về các mối quan hệ, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 14 Cuối tuàn bạn sẽ làm gì?

Bài 15: Ôn tập tổng hợp những bài đã học

Bài 15: Ôn tập tổng hợp những bài đã học

Bài 15: Ôn tập tổng hợp những bài đã học, vậy là chúng ta đã cùng đi đến bài cuối trong bộ video học tiếng Hàn online, chúc các bạn thành công

Bài 2: Cùng tìm hiểu về Phụ âm trong tiếng Hàn

Bài 2: Cùng tìm hiểu về Phụ âm trong tiếng Hàn

Bài 2: Cùng tìm hiểu về Phụ âm trong tiếng Hàn trong bộ video học tiếng Hàn Online tại Ngoại ngữ Hà Nội

Bài 1: Tìm hiểu về Nguyên âm trong tiếng Hàn

Bài 1: Tìm hiểu về Nguyên âm trong tiếng Hàn

Bài 1: Tìm hiểu về Nguyên âm trong tiếng Hàn, bài mở đầu trong bộ video học tiếng Hàn Online tại Ngoại ngữ Hà Nội