Tổng hợp video học tiếng Hàn Quốc online từ cơ bản đến nâng cao

 NGOẠI NGỮ HÀ NỘI

Chất lượng là thương hiệu của chúng tôi!
 

icon_support

Trang chủ » Học tiếng Hàn Online

Học tiếng Hàn Online

Bài 3: Tìm hiểu bảng chữ cái tiếng Hàn

Bài 3: Tìm hiểu bảng chữ cái tiếng Hàn

Bảng chữ cái Hàn Quốc được tạo ra từ năm 1443 trong thời kỳ của vua SeJung, đầu tiên có 11 nguyên âm và 17 phụ âm cơ bản. Nhưng ngày nay thì chỉ có 10 nguyên âm cơ bản và 14 phụ âm thường được sử dụng ngoài ra còn có 11 nguyên âm đôi và 10 phụ âm đôi

Bài 4: Học giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn

Bài 4: Học giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn là trình độ học tiếng Hàn giao tiếp cơ bản nhất cho người mới bắt đầu. Chúng ta có giới thiệu tên, tuổi, đến từ đâu, nghề nghiệp …

Bài 5: Đây là cái gì?

Bài 5: Đây là cái gì?

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 04: ” Học giới thiệu bản thân “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 05 : ” Đây là cái gì? “

Bài 6: Đây là đâu ?

Bài 6: Đây là đâu ?

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 05: ” Đây là cái gì ? “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 06 : ” Đây là đâu? “

Bài 7: phòng Tôi ở tầng 3

Bài 7: phòng Tôi ở tầng 3

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 06: ” Đây là đâu ? “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 07 : Tập diễn tả vị trí trong tiếng Hàn ” Phòng tôi ở tầng 3 “

Bài 8: cùng học về Động từ trong tiếng Hàn

Bài 8: cùng học về Động từ trong tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 07: ” Phòng tôi ở tầng 3 “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 08 : Động từ trong tiếng Hàn

Bài 9: Tôi đến trường lúc 9h sáng

Bài 9: Tôi đến trường lúc 9h sáng

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 08: ” Động từ trong tiếng Hàn “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 09 : Tôi đến trường lúc 9h sáng.

Bài 10: Tìm hiểu Động tính từ trong tiếng Hàn

Bài 10: Tìm hiểu Động tính từ trong tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 09: ” Tôi đến trường lúc 9h sáng “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 10 : Tìm hiểu về Động tính từ trong tiếng Hàn.

Bài 11: tìm hiểu về hỏi giá trong tiếng Hàn

Bài 11: tìm hiểu về hỏi giá trong tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 10: ” Động tính từ trong tiếng Hàn “, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 11 : Học hỏi giá trong tiếng Hàn ” Cái này bao nhiêu tiền? “.

Bài 12: Học nói thời gian trong tiếng Hàn

Bài 12: Học nói thời gian trong tiếng Hàn

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 11:Cái này bao nhiêu tiền, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 12:Học nói thời gian trong tiếng Hàn

Bài 13: Nói về các mối quan hệ

Bài 13: Nói về các mối quan hệ

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 12: Học nói thời gian trong tiếng Hàn, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 13: Nói về các mối quan hệ của người Hàn

Bài 14: Học chủ đề Cuối tuần bạn sẽ làm gì?

Bài 14: Học chủ đề Cuối tuần bạn sẽ làm gì?

Tiếp theo bài học tiếng Hàn online số 13 Học nói về các mối quan hệ, chúng ta cùng đến với bài học tiếng Hàn online số 14 Cuối tuàn bạn sẽ làm gì?

Bài 15: Ôn tập tổng hợp những bài đã học

Bài 15: Ôn tập tổng hợp những bài đã học

Bài 15: Ôn tập tổng hợp những bài đã học, vậy là chúng ta đã cùng đi đến bài cuối trong bộ video học tiếng Hàn online, chúc các bạn thành công

Bài 2: Phụ âm trong tiếng Hàn

Bài 2: Phụ âm trong tiếng Hàn

Hệ thống phụ âm của chữa Hangeul có tất cả 19 phụ âm, trong đó có 14 phụ âm cơ bản và 5 phụ âm đôi. Phụ âm khi đứng một mình không tạo thành âm, nó chỉ có thể tạo thành âm đọc khi kết hợp với một nguyên âm nào đó để trở thành âm tiết.

Bài 1: Tìm hiểu về Nguyên âm

Bài 1: Tìm hiểu về Nguyên âm

Chữ Hangeul có 21 nguyên âm, trong đó có 10 nguyên âm cơ bản và 11 nguyên âm mở rộng(còn gọi là nguyên âm kép). Nguyên âm được viết theo trình tự trên dưới, trước sau, trái trước phải sau.