dai-dien-tuyen-duong-tieng-han-eps-topik

Loạt ảnh lễ tuyên dương học viên Trung tâm điểm số cao kỳ thi EPS TOPIK 2018

  Cùng nhìn lại khoảng thời gian đã qua, sau nhiều tháng ngày đợi chờ mong mỏi từ khi có thông báo tổ chức thi đến lúc hoàn thành chương trình học, Ban lãnh đạo Trung tâm nhìn thấy rõ quyết tâm học tập, vượt qua khó khăn để đến lớp của các em, và…