Từ mới chủ đề Halloween trong tiếng Trung 1

Từ mới chủ đề Halloween trong tiếng Trung

Halloween là một trong những lễ hội đặc biệt của người phương Tây, được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Hiện nay, lễ hội này đã dần được du nhập tại nhiều nước trên toàn thế giới. Vậy bạn đã biết về các từ vựng về chủ đề Halloween trong tiếng Trung…