I, OPIC là gì ? ( OPIC 의 특징 )

Chứng chỉ ngoại ngữ OPIC quốc tế (Oral Proficiency Interview by Computer) là bài thi năng lực nói qua phỏng vấn với máy tính (Tiếng Anh, Tiếng Hàn, tiếng Trung…) Chứng chỉ OPIC đang trở nên phổ biến đối với các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới.

Từ năm 2006 đến nay, trên thế giới đã có hơn 1700 công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia (như Tập đoàn Sam Sung, LG, POSCO, DOOSAN, Bank of AMERICA,…) sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ OPIC quốc tế như là một tiêu chí để tuyển dụng, xét thưởng, đề bạt thăng chức cho hơn 1.2 triệu các nhân viên của họ.

Năm 2017, tại Việt Nam đã có một số công ty thuộc Tập đoàn Sam Sung đã tiến hành đào tạo kỹ năng giao tiếp Tiếng Hàn theo định hướng bài thi OPIC cho các cán bộ, nhân viên của họ. Sau khóa học, các học viên này được thi lấy chứng chỉ Tiếng Hàn OPIC quốc tế.

평가 방식 : Đánh giá kỹ năng nói một cách toàn diện về từ vựng, ngữ pháp, độ trôi chảy, ngữ điệu, phát âm + khả năng kiểm soát ngôn ngữ, hoàn thành nhiệm vụ, nội dung bài nói, khiến người nghe có thể hiểu được -> năng lực sử dụng ngôn ngữ trong đời sống, tính lô gic, hành văn ……,
개인 맞춤형 평가 : Ra đề dựa trên mối quan tâm của mỗi thí sinh căn cứ vào bản khảo sát tiến hành vào đầu giờ thi -> Nên chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến mối quan tâm của bản thân
시간 조정 가능 : Thí sinh tự điều chỉnh thời gian trả lời 15 câu hỏi, đảm bảo kết thúc trong vòng 40 phút.

II, OPIC 유형별 출제 경향 + 출제 원리 (khuynh hướng ra đề )

OPIC 의 문제 유형은 다음과 같이 4-5 가지로 나눌 수 있다 .

1, 단순/ 세부 묘사 유형 ( miêu tả đơn giản và chi tiết )

2, 과거 경험 유형 ( kinh nghiệm trong quá khứ )

3, 계기 (cơ hội và bước ngoặt )

4, 비교 및 대조 ( so sánh và đối chiếu )

5, 돌발주제 ( chủ đề đột phá )

6, 롤플레이 ㅡ 질문하기 유형 ( role play – đóng vai trả lời câu hỏi )

4, 롤플레이 ㅡ 문제 상황 해결하기 유형 ( đóng vai để giải quyết tình huống )

Vì OPIC nói về chủ đề thường ngày trong cuộc sống nên không cần suy nghĩ quá khó và phức tạp

Ví dụ : Nếu trong chủ đề chủ đề “ 여가 활동 “ chọn “영화 보기 “ thì trong phần 묘사 유형 sẽ hỏi “ 좋아하는 영화에 대한 묘사 “ hoặc “ 영화 보기 전에 하는 일 설명 “ còn trong phần “과거 경험 유형” sẽ hỏi về “ 최근에 영화를 본 경험 설명 “ hoặc “ 인상적인 영화를 보았던 경험 설명 “ và phần

“롤플레이” có thể sẽ hỏi về “ 좋아하는 영화에 대해 질문” “ 영화 티켓 예매 문의 상황 “

III, 콤보 구성 (combo câu hỏi )

Ví dụ trong câu hỏi đầu tiên của combo sau câu 자기 소개 giả sử rơi vào chủ đề 영화 thì câu tiếp theo số 2 và 3 trong combo cũng có thể hỏi về phim. Và sẽ có 2 đến 3 combo như thế nên nếu nghe được câu đầu tiên trong combo thì nên dự đoán trước những câu sau cũng chủ đề. 15 câu hỏi sẽ ngẫu nhiên không phân theo cấp độ khó. Có thể sau câu giới thiệu bản thân là combo câu hỏi khó luôn. Rồi những câu sau lại là câu dễ nên nếu không trả lời được đừng hoang mang, bình tĩnh trả lời tốt ở những câu sau. Ngoài câu combo ra nếu chọn từ mức 4 trở lên sẽ có câu hỏi đột phá không liên quan đến bản khảo sát lúc đầu. Và nếu trọn từ mức 5 trở lên sẽ có câu tranh luận về vấn đề như: môi trường, nhân quyền, xã hội, văn hóa, phát triển công nghệ

IV, 시험 방식 (phương thức thi )

오리엔테이션 ( 약 20 분 ) Phần định hướng thi diễn ra trong khoảng 20 phút gồm có 4 phần nhỏ bao gồm phần khảo sát, phần tự đánh giá, phần giới thiệu khái quát về bài thi, và phần câu hỏi thi mẫu.
1. Background survey
2. Self Assessment
3. Overview of OPIc
4. Sample Question

시험 ( 약 40분 )
Thi trong khoảng 40 phút khoảng câu số 7 sẽ có phần lựa chọn đổi mức dễ hơn hoặc khó hơn.

평가 및 결과 통보
Sẽ thông báo kết quả sau 5 ngày đến 1 tuần

opic-tieng-han

1, Trình độ sơ cấp (từ NL đến NH )

Nắm bắt được từ vựng cơ bản trong giao tiếp hàng ngày. Kiểm soát tốt về thì trong câu.

2, Trình độ trung cấp (từ IL đến IH) (đây là trình độ mà trung tâm sẽ hướng tới đào tạo) (đầu vào học sinh học ít nhất hết trung cấp hoặc topik 3)

IL: nói tự tin kiểm soát được ngữ điệu và phát âm. sử dụng những câu nói thường ngày vào phần thi nói. Sử dụng ngữ pháp và trợ từ chính xác.

IM: không chỉ nói về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mà còn có thể đưa ra ý kiến cá nhân trong bài nói một cách thật tự nhiên. Có thể nói hội thoại lâu dài và quan tâm đến suy nghĩ của đối phương.

IH: Khi gặp những tình huống phức tạp hoặc ngoài dự đoán vẫn có thể nói một cách thật tự nhiên và giải quyết vấn đề một cách hợp lý. Sử dụng nhiều tính từ và từ vựng đa dạng trong câu.

3, Trình độ cao cấp (từ AL đến AH)

OPIC 관련 참고 링크 (link liên quan đến OPIC)
1: trang chính thức của OPIC : opic.or.kr

Thông tin khóa học.
Học phí: 5.900.000đ
Thời gian học: 88 tiết (45 phút/tiết) tương đương 22 buổi học (3h/buổi)
Nội dung học: 20 chủ đề luyện thi và thực hành giao tiếp với GV Hàn Quốc. Luyện thi các cấp độ IL, IM và IH.
Kiểm tra đánh giá: Học viên học và thực hành giao tiếp hàng ngày với GV Việt Nam và GV Hàn Quốc. Sẽ có 1 buổi thi thử trên máy tính để đánh giá năng lực học tập.
Đối tượng theo học: Khóa học dành cho học viên đã hoàn thành trình độ Trung Cấp Tiếng Hàn hoặc tương đương TOPIK 3
Kiến thức đạt được sau khóa học: Học viên đã nắm được cấu trúc, cấp độ của OPIC có thể giao tiếp thành thạo 20 chủ đề thi và các mẹo trả lời phỏng vấn, xử lý tình huống.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments