dai-dien-diem-thi-tieng-han-sxct-2018

Ngày 23 và 24/6/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 04/7/2018, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu một số nội dung như sau:

1. Kết quả thi tiếng Hàn: người lao động xem tại đây (gõ số báo danh vào ô tìm kiếm)

[wpdatatable id=”9″]

Điểm đạt yêu cầu: 112 điểm

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn tự tải và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. Tải hồ sơ tại đây.

3. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất chế tạo hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (nội dung công văn xem tại đây). Đề nghị người lao động thuộc đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments