danh-sach-ca-thi-tieng-han-eps-topik-2018-1

THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG DỰ THI, CA THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TIẾNG HÀN NĂM 2018

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động dự thi, ca thi và địa điểm tổ chức thi kỳ thi Tiếng Hàn năm 2018… Triển khai kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn…