Ban lãnh đạo

Nguyễn Thị Hồng Quang – Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

Tốt nghiệp Đại học Vinh

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh

Ngay từ ngày đầu tiên đặt viên gạch xây dựng Trung tâm Ngoại Ngữ Hà Nội, cô đã áp dụng phương châm “Ngôn ngữ làm chủ tư duy” – nghĩa là học giỏi ngôn ngữ sẽ giúp xây dựng một nền móng vững chắc cho cuộc đời.

Bởi vậy, học viên của Ngoại Ngữ Hà Nội luôn có một tâm thế khác biệt, được khẳng định về chất lượng và tư duy trong bất cứ ngành nghề, công việc nào. Các em là niềm hy vọng của cô về một tương lai mà người Việt có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ để khẳng định vị thế với bạn bè năm châu.

Thân Thị Dư – Phó Tổng Giám Đốc Trung tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

Tốt nghiệp Đại học Hà Nội

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh

Trải qua 17 năm phát triển, gần 200.000 học viên trên khắp mọi miền tổ quốc, Trung tâm Ngoại Ngữ Hà Nội đã chở rất nhiều bến đò đưa các em học viên ra thế giới. Cô vẫn luôn ở đây và dõi theo từng học viên dù các em ở đâu. Hy vọng rằng, mỗi khi tự tin sử dụng ngôn ngữ, hay đang học tập, làm việc tại xứ người, các em học viên vẫn sẽ luôn nhớ đến ngôi nhà Ngoại Ngữ Hà Nội nhé.