Lịch khai giảng tiếng Hàn mới nhất

Chào các bạn, để tiện cho việc sắp xếp thời gian đăng ký học, Ngoại Ngữ Hà Nội cập nhật liên tục Lịch khai giảng các khóa học tại Trung tâm để các bạn tiện theo dõi và đăng ký.
Thời gian học linh hoạt, lựa chọn theo ca sáng, chiều hoặc tối.

Khóa học

Khai giảng

Số giờ

Ngày học

Thời gian học

Đăng ký

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

20/11/2023

288 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

20/11/2023

489 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

20/11/2023

144 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn Sơ cấp Quyển 1

20/11/2023

72 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn Sơ cấp Quyển 1

21/11/2023

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

21/11/2023

144 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

21/11/2023

489 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

27/11/2023

489 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

27/11/2023

288 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn Sơ cấp Quyển 1

27/11/2023

72 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

27/11/2023

144 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn Sơ cấp Quyển 1

28/11/2023

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

28/11/2023

144 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

28/11/2023

489 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

28/11/2023

288 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

HÀN ONLINE qua ZOOM Quyển 1

28/11/2023

72 giờ

Tối 3-5-7

19h30-21h00

Hàn Sơ cấp Quyển 2 (ZOOM)

29/11/2023

72 giờ

Tối 2-4-6

18h00-19h30

Hàn XKLĐ Giai đoạn II

01/12/2023

144 giờ

Chiều 2=>7

13h30-15h30

Hàn Sơ cấp Quyển 1

04/12/2023

72 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

04/12/2023

144 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

04/12/2023

489 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

04/12/2023

489 giờ

Sáng 2=>7

07h30-09h30

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

04/12/2023

489 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

04/12/2023

288 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

Hàn Sơ cấp Quyển 2

04/12/2023

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Hàn Sơ cấp Quyển 1

04/12/2023

72 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

04/12/2023

144 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

Hàn trung cấp Quyển 3

06/12/2023

72 giờ

Chiều 2 => 7

15h30-17h30

Hàn sơ cấp Quyển 2

07/12/2023

72 giờ

Sáng 2=>7

7h30-9h30

Hàn cao cấp Quyển 5

07/12/2023

80 giờ

Sáng 2=>7

9h30-11h30

Hàn Sơ cấp Quyển 1

11/12/2023

72 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

11/12/2023

144 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

11/12/2023

489 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

11/12/2023

288 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

Hàn Sơ cấp Quyển 1

11/12/2023

72 giờ

Chiều 2=>7

15h30-17h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

11/12/2023

144 giờ

Chiều 2=>7

15h30-17h30

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

11/12/2023

489 giờ

Chiều 2=>7

15h30-17h30

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

11/12/2023

288 giờ

Chiều 2=>7

15h30-17h30

Online video Hàn XKLĐ EPS-TOPIK (Giai đoạn I+II)

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn luyện Topik I

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp Q2

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp trọn khóa Q1+Q2

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Trung cấp Q3

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Sơ Trung Q4

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp Q1

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Trung cấp trọn khóa Q3+Q4

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

Ngày khai giảng

20/11/2023

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

20/11/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

Ngày khai giảng

20/11/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 1

Ngày khai giảng

20/11/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 1

Ngày khai giảng

21/11/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

Ngày khai giảng

21/11/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

21/11/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

27/11/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

Ngày khai giảng

27/11/2023

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 1

Ngày khai giảng

27/11/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

Ngày khai giảng

27/11/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 1

Ngày khai giảng

28/11/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

Ngày khai giảng

28/11/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

28/11/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

Ngày khai giảng

28/11/2023

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

HÀN ONLINE qua ZOOM Quyển 1

Ngày khai giảng

28/11/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 2 (ZOOM)

Ngày khai giảng

29/11/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Hàn XKLĐ Giai đoạn II

Ngày khai giảng

01/12/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

13h30-15h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 1

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

07h30-09h30

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 2

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 1

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

Ngày khai giảng

04/12/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn trung cấp Quyển 3

Ngày khai giảng

06/12/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Chiều 2 => 7

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

Hàn sơ cấp Quyển 2

Ngày khai giảng

07/12/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

Hàn cao cấp Quyển 5

Ngày khai giảng

07/12/2023

Học phí

Số giờ

80 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

9h30-11h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 1

Ngày khai giảng

11/12/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

Ngày khai giảng

11/12/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

11/12/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

Ngày khai giảng

11/12/2023

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp Quyển 1

Ngày khai giảng

11/12/2023

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa ( Quyển 1+2)

Ngày khai giảng

11/12/2023

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

11/12/2023

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

Hàn XKLĐ ( Giai đoạn I+II)

Ngày khai giảng

11/12/2023

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

Online video Hàn XKLĐ EPS-TOPIK (Giai đoạn I+II)

Học phí

Thời hạn

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn luyện Topik I

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp Q2

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp trọn khóa Q1+Q2

Học phí

Thời hạn

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Trung cấp Q3

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Sơ Trung Q4

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp Q1

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Trung cấp trọn khóa Q3+Q4

Học phí

Thời hạn

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận