Lịch khai giảng tiếng Hàn mới nhất

Chào các bạn, để tiện cho việc sắp xếp thời gian đăng ký học, Ngoại Ngữ Hà Nội cập nhật liên tục Lịch khai giảng các khóa học tại Trung tâm để các bạn tiện theo dõi và đăng ký.
Thời gian học linh hoạt, lựa chọn theo ca sáng, chiều hoặc tối.

Khóa học

Khai giảng

Số giờ

Ngày học

Thời gian học

Đăng ký

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

15/04/2024

489 giờ

Sáng 2=>7

7h30-9h30

Hàn XKLĐ Giai đoạn I+II

15/04/2024

288 giờ

Sáng 2=>7

7h30-9h30

Hàn Sơ cấp 1

15/04/2024

72 giờ

Sáng 2=>7

7h30-9h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2)

15/04/2024

144 giờ

Sáng 2=>7

7h30-9h30

Hàn Sơ cấp 1

22/04/2024

72 giờ

Chiều 2=>7

13h30-15h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2)

22/04/2024

144 giờ

Chiều 2=>7

13h30-15h30

Hàn XKLĐ Giai đoạn I+II

22/04/2024

288 giờ

Chiều 2=>7

13h30-15h30

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

22/04/2024

489 giờ

Chiều 2=>7

13h30-15h30

Hàn Sơ cấp 1

23/04/2024

72 giờ

Tối 3-5-7

19h30-21h00

HÀN Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2)

23/04/2024

144 giờ

Tối 3-5-7

19h30-21h00

Hàn XKLĐ Giai đoạn I+II

23/04/2024

288 giờ

Tối 3-5-7

19h30-21h00

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

23/04/2024

489 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Hàn Sơ cấp 1 ZOOM

23/04/2024

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

HÀN Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2) ZOOM

23/04/2024

144 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Online video Hàn XKLĐ EPS-TOPIK (Giai đoạn I+II)

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn luyện Topik I

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp 2

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2)

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Trung cấp 3

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Sơ Trung 4

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp 1

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Online video Tiếng Hàn Trung cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 3-4)

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

15/04/2024

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

Hàn XKLĐ Giai đoạn I+II

Ngày khai giảng

15/04/2024

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp 1

Ngày khai giảng

15/04/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2)

Ngày khai giảng

15/04/2024

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Sáng 2=>7

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp 1

Ngày khai giảng

22/04/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

13h30-15h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2)

Ngày khai giảng

22/04/2024

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

13h30-15h30

Tên khóa học

Hàn XKLĐ Giai đoạn I+II

Ngày khai giảng

22/04/2024

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

13h30-15h30

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

22/04/2024

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Chiều 2=>7

Thời gian học

13h30-15h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp 1

Ngày khai giảng

23/04/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2)

Ngày khai giảng

23/04/2024

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn XKLĐ Giai đoạn I+II

Ngày khai giảng

23/04/2024

Học phí

Số giờ

288 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Hàn Biên Phiên Dịch (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

23/04/2024

Học phí

Số giờ

489 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Hàn Sơ cấp 1 ZOOM

Ngày khai giảng

23/04/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

HÀN Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2) ZOOM

Ngày khai giảng

23/04/2024

Học phí

Số giờ

144 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Online video Hàn XKLĐ EPS-TOPIK (Giai đoạn I+II)

Học phí

Thời hạn

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn luyện Topik I

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp 2

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 1+2)

Học phí

Thời hạn

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Trung cấp 3

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Sơ Trung 4

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Sơ cấp 1

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

Online video Tiếng Hàn Trung cấp trọn khóa (Đầu ra TOPIK 3-4)

Học phí

Thời hạn

thời hạn 2 năm (Học qua video quay sẵn)

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận