QUY ĐỊNH bảo lưu khóa học

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong quá trình học tập, Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội đồng ý bảo lưu khoá học cho học viên có lý do chính đáng. Quy định cụ thể như sau:

1. Học viên được bảo lưu tối đa 01 lần trong khoá học, thời gian bảo lưu không quá 3 tháng. Riêng học viên khoá biên phiên dịch được bảo lưu tối đa 02 lần.

2. Phí bảo lưu là 100.000đ/lần (Học viên nộp phí khi quay trở lại học).

3. Để bảo lưu khóa học, học viên bảo lưu trực tiếp tại trung tâm hoặc điền phiếu online trên website ngoanguhanoi.com. Trung tâm không chấp nhận bảo lưu qua điện thoại hoặc thông qua giáo viên. 

4. Khi nghỉ học, học viên phải bảo lưu ngay để giữ nguyên được số buổi học còn lại. Trường hợp học viên một thời gian sau mới bảo lưu thì trung tâm sẽ xác nhận theo số bài học thực tế trên lớp đang học. Quyền lợi bảo lưu chỉ có hiệu lực khi khóa học chưa kết thúc.

5. Khi học viên nhập học trở lại, vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển sinh trước ít nhất 03 ngày để trung tâm xếp lớp học phù hợp.

6. Sau thời hạn bảo lưu mà học viên chưa thể quay trở lại học hoặc không bảo lưu lại lần 2 thì khóa học sẽ tự động hết hiệu lực.

PHIẾU bảo lưu khóa học

Vui lòng điền thông tin vào đơn xin bảo lưu dưới đây
Những dòng có dấu * là bắt buộc

Lưu ý: Hạn bảo lưu tối đa 03 tháng. Học viên chú ý thu xếp đi học đúng thời hạn để đảm bảo quyền lợi của khóa học *