Khoá học

Ngày khai giảng

Học phí

Số giờ

Ngày học

Thời gian học

Đăng ký

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2) ZOOM

11/06/2024

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG Sơ Cấp 1 ZOOM

11/06/2024

36 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

25/06/2024

405 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

25/06/2024

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG Sơ Cấp 1

25/06/2024

36 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Trung sơ cấp 2

24/06/2024

36 giờ

Tối 2-4-6

18h00-19h30