Tin Tức EPS-TOPIK

Quận Huyện diện tạm dừng & xem xét tạm dừng tuyển chọn LĐ EPS TOPIK 2018

danh-sach-quan-huyen-tam-dung-tuyen-chon-lao-dong-eps-topik

Tiếp theo Công văn số 1553/LĐTBXH – QLLĐNN ngày 24/4/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về thông báo kỳ thi Tiếng Hàn theo Chương trình EPS, sau khi thống nhất và theo đề nghị của phía Hàn Quốc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2018 như sau:

danh-sach-quan-huyen-tam-dung-tuyen-chon-lao-dong-eps-topik– 107 quận/huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước trên 30% thuộc 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm 2018 (danh sách).

– Tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2018 đối với 49 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên trong số 107 quận/huyện nêu trên (danh sách xem tại đây).

Căn cứ thông báo của phía Hàn Quốc về số lượng và tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp vào thời điểm cuối năm 2018, sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.


Nguồn: BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI – CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC.

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận